Borgåbanan

– på banan sedan 1990

För företagspersonal eller kundgrupper

Företag kan erbjuda personal eller kunder övning på halkbana exempelvis under en rekreationsdag. Personalen är företagets viktigaste resurs och största delen av de anställda använder egen bil för resan till och från arbetet varje dag.

 

Även övriga grupper är välkomna.

 

Utöver körbanan erbjuder vi kafé, klassrum och en säkerhetshall med element med koppling till trafiksäkerheten.

 

År 2010 genomförde stiftelsen en betydlig investering i banan genom att bygga en ny del som lämpar sig även för tung trafik.

 

Ta kontakt och be om ett anbud.

Vi kan erbjuda er en lämplig miljö för olika tillställningar med trafiksäkerhet som tema.